Kalendarz lunarny,  kalendarz księżycowy

W dawnych czasach Księżyc wyznaczał naturalny rytm funkcjonowania ludzi. Większość starożytnych ludów dostrzegało jego znaczący wpływ na ludzkie zachowania, jak i zachodzące wydarzenia. Czy jesteśmy dziś w pełni świadomi jego oddziaływania i zależności m.in. naszego nastroju od jego zmiennych faz widocznych na nieboskłonie?

Kalendarz lunarny, zwany również księżycowym oparty jest na cyklicznych zmianach faz Księżyca. Liczy około 29,5 dnia, co w skali roku daje 354 dni. Starożytne cywilizacje posługujące się tym kalendarzem dodawały kolejne miesiące albo dni, aby czas trwania roku był zgodny z cyklem pór roku.

Miesiąc księżycowy rozpoczyna się od nowiu, czyli wtedy kiedy nasz satelita znajduje się między Słońcem, a Ziemią. W tym czasie możemy zaobserwować, jak znacząco zmienia się nasze samopoczucie i zachowanie wśród ludzi. To właśnie wtedy stajemy się bardziej wrażliwi na informacje płynące z naszego wnętrza, niż z zewnętrznego świata. Nów to odpowiedni czas na zasiewanie nowych intencji, medytację, koncentrację energii, planowanie i wyznaczanie kierunku działań przez najbliższy miesiąc. 

 

Od nowiu do pełni

Wraz z przybywającym sierpem Księżyca, nasze intencje i plany zaczynają wzrastać i się rozwijać. Z powrotem zaczynamy zwracać się na zewnątrz. Nasilają się kontakty z ludźmi i odczuwamy stopniowy przypływ emocji. Jest to odpowiedni czas na powolne inicjowanie i wdrażanie działań, które mogą przynieść w dalszej przyszłości znaczące owoce. Odpowiedni moment na sadzenie roślin z płodami jadalnymi nad ziemią (np. sałata, pomidory), sadzenie drzew i krzewów owocowych, przypraw, jak i zbiór owoców i warzyw bezpośrednio do spożycia.

Podczas I kwadry Księżyca większość z nas odczuwa napięcie emocjonalne i frustrację. Mogą występować przejściowe trudności, jak i stajemy się bardziej skłonni do konfliktów. Należy cierpliwie przeczekać to rozdrażnienie, wywołane nagłą potrzebą zmiany. Warto dopracowywać plany i wdrażać niezbędne poprawki. 

Przybywający garb Księżyca niesie ze sobą znaczące wzrastanie emocji i energii do działania. Zainicjowane w tym czasie wszelkie spotkania i wydarzenia, będą zwykle przebiegały bez większych przeszkód. Nasilony optymistyczny nastrój zachęca do kontaktów z wpływowymi osobami, jak i podróżowania. To również dobry okres na prace ogrodowe.

Pełnia Księżyca

Po około dwóch tygodniach od nowiu następuje pełnia. Jest to moment, gdy Ziemia znajduje się między Słońcem, a Księżycem. Następuje maksymalizacja emocji. Stajemy się bardziej pobudzeni, jak i skłonni do nagłych wybuchów emocji. Wszędzie można dostrzec wtedy zwiększony ruch i intensywność doświadczeń. Zaleca się nie rozpoczynać w tym okresie poważniejszych działań, skupiając się raczej na medytacjach i pełnym doświadczaniu tego okresu. Warto przebywać w większych gronach ludzi, wymieniając się zdobytą wiedzą i innymi wszelkimi dobrami. Odpowiedni moment na wypowiadanie życzeń i intencji. 

W pełnię Księżyca nie powinno się pić w nadmiarze wody, ani przesadzać z nadaktywnością. 

Od pełni do nowiu

Wraz z ubywającym Księżycem, rozpoczyna się okres zbierania plonów zasianych podczas nowiu. Korzystny okres na podsumowanie działań i wyciągania wniosków. Inicjujemy mniejsze przedsięwzięcia, które można zakończyć do nowiu. Z każdym kolejnym dniem zanika nasza aktywność, jak i intensywność emocji. Aż do kolejnego nowiu sadzimy warzywa korzeniowe (np. cebula, ziemniaki, marchew), przycinamy rośliny i zwalczamy chwasty oraz szkodniki. Zebrane w tym czasie owoce, warzywa i kwiaty dłużej zachowują swoją świeżość.

Po III kwadrze powoli przygotowujemy się do kolejnego nowiu, wyznaczającego nowy miesiąc lunarny. Znów stajemy się spokojniejsi i mniej aktywni społecznie. Warto zakańczać wtedy zaległe sprawy, pozbywać się tego co już nam nie służy i oczyszczać ciało z toksyn poprzez żywieniowe posty. Nowe plany i działania powinno się już przełożyć na kolejny cykl.

Nie bez przyczyny w wielu kulturach na całym świecie przypisywano Księżycowi znaczące, jak i praktyczne role. Dzisiejszy kalendarz w połączeniu z czasem zegarowym zaburza znacząco nasz biologiczny zegar. Poprzez stałą obserwację oraz doświadczanie zmiennych faz możemy jednak ponownie przywrócić naturalny rytm, który sprawi że nasze życie stanie się bardziej obfite, zdrowsze i pełne akceptacji. 

AstroMity – astrologia tradycyjna i współczesna